Bocomgroep

Algemene voorwaarden

BocomGroep volgt voor zijn medewerkers de ABU CAO.

De ABU cao was algemeen verbindend verklaard voor de gehele uitzendsector. Hoewel deze dit op dit moment formeel niet is, verwachten wij dat hierin op korte termijn weer verandering in optreedt.

BocomGroep is aangemeld bij de Stichting Normering Arbeid (SNA). In dit keurmerk zijn financiële en administratieve criteria vastgelegd waaraan een uitzendbureau moet voldoen, voor meer informatie zie NEN Keurmerk.